31 Ekim 2011 Pazartesi

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) görevlendirilmek amacıyla;


GRUPPUAN TÜRÜBÖLÜMKONTENJAN
SAYISI
1.GrupKPSSP:103Hukuk Fakültesi3 Kişi
2.GrupKPSSP:104İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler6 Kişi
3.GrupKPSSP:5İnşaat Mühendisliği3 Kişi
Endüstri Mühendisliği3 Kişi


olmak üzere toplam 15 (onbeş) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 21-22 Ocak 2012 (21 Ocak Mühendislik, 22 Ocak Hukuk ve Sosyal Bilimler) tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi daha sonra KİK tarafından kazanan adaylara bildirilecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 16.12.2011 tarihinde Kurumun internet adresinden (www.ihale.gov.tr) ilgililere duyurulacak, sınavın yapılacağı yer ve sınav saatlerini gösteren Sınav Giriş Belgesi ise sınavdan en az 10 (on) gün önce yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların adreslerine Kurum tarafından gönderilecektir. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

25 Ekim 2011 Salı

Anahtar Teknik Personel


Anahtar Teknik Personel

İhalelerde Anahtar Teknik Personel istenilmesi halinde dikkat edilecek hususlar


  • Anahtar Teknik Personel istenilmesi durumunda, aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri kapsamında, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulundukları yerde kesintisiz şekilde (Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.” hükmü gereğince, yıl içinde işten ayrılma veya ücretsiz izin nedeniyle prim ödemelerindeki kesintilerin yıl içindeki toplamı otuz günü aşmadığı sürece kesinti olarak kabul edilmeyecektir.) ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırdıklarını belgelendirmeleri,

24 Ekim 2011 Pazartesi

Karayolları Birim Fiyatları

Karayolları tarafından yayınlanmış olan birim fiyat kitabının taranmış ve pdf haline getirlmiş şekli.

Karayolları Birim Fiyatları indir.

İller Bankası Birim Fiyatları ve Analizleri

İller Bankası tarafından 2011 yılında yayınlanan Birim Fiyatlar, Analizler ve Cetvelleri bir arada.

Tek dosya olarak yayınladığımız 2011 yılı İller Bankası Birim Fiyat Cetveli, İller Bankası Birim Fiyatları ve Analizleri için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

İller Bankası 2011 Birim Fiyat Tarif Analiz ve Cetveleri İndir.

İller Bankası tarafından yayınlanan birim fiyatların 2013 yılı için olanlar yayınlandı.

İller Bankası 2013 Birim Fiyatları İndir

Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları

Bayındırlık Bakanlığının 2011 yılı için yayınlamış olduğı "Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları" tablosuna (excel formatında) aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.


Bayındırlık Bakanlığı 2011 Yılı Birim Fiyatları indir.

İdarelerin Birim Fiyatları

Çeşitli idarelerin birim fiyatları tek dosya altında.

Excel formatındaki bu çalışmada DSİ, İller Bankası, Karayolları, MSB elektrik, mekanik birçok birim fiyatı bulabilirsiniz.

2011 Yılı Muhtelif İdarelerin Birim fiyatları Tek Dosya indir.