31 Aralık 2011 Cumartesi

Yapı Müteahhidi Yetki belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sektörde faaliyet gösteren firmalara bir düzen vermek, denetimi kolaylaştırmak ve yapı kalitesini arttırmak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yeni yılın ilk günü yürürlüğe girecek olan uygulamaya göre, Müteahhitlere "Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi" alma zorunluluğu getiriliyor.
Uygulama 1 ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu yönetmelik gereği her müteahhidin bir yetki belgesi numarası olacak, bu numara ile müteahhitiler takip edilecek nerede iş yapıyor olursa olsun sıkı takibe alınacak. Çürük inşaat yaptığı tespit edilen müteahhitlere faaliyetlerini durdurmaktan, meslekten men'e kadar varan cezalar verilebilebilecek.
Bakanlık, müteahhitleri sicil numaraları üzerinden takip edecek. Türkiye’nin neresinde iş yaptığını ve işin işleyiş şeklini merkezden takip edecek. Eksik işi veya kusuru tespit edilen müteahhidin faaliyetleri sicili üzerinden dondurulacak veya meslekten men edilebilecek. Müteahhidin faaliyet akışı müteahhidin sicil numarası üzerinden Belediye İmar Müdürlükleri ve Yapı Denetim Büroları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik sicil birimine bildirilerek yasaklama ve izin yetkisi ana merkezden kontrol edilerek verilecek. Böylece çürük ya da kusurlu yapı yapan müteahhitler eksiğini düzeltmediği takdirde Türkiye’nin hiçbir yerinde müteahhitlik yapamayacak.
Müteahhitlere sicil numarası verilmesinin yanı sıra, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra inşaatlarda çalışan ustaların tamamı da sertifikasyona tabi tutulacak. Kalıpçı, demirci, tesisat ve elektrik işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi olması zorunlu olacak.
Sertifikasız usta çalıştıran müteahhide kişi başına 2 bin lira ceza kesilecek. Belgesiz ustalara Bakanlık İl Müdürlüklerince “Geçici ustalık yetki belgesi” verilecek. Van depremi sonrası pek çok binada statik hata tespit eden Bakanlık yapı denetiminde görevli inşaat mühendislerine statik eğitimi verecek.

Detaylı bilgi almak için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Yetki Belgesi İşlemleri.
Ustalık Belgesi Uygulaması

EK-1 YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU
EK-2 YASAKLAMAYA DAİR İLETİŞİM FORMU
EK-3 GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ

Kaynak : ihaleyapi.com