11 Kasım 2012 Pazar

Konutlar İçin Ucuz Elektrik


Günümüzde fosil yakıtların dünyamıza verdiği zararların daha bariz bir şekilde ortaya çıkması ve gittikçe artan enerji maliyetleri bizleri yeni enerji kaynakları bulmaya yöneltti. Bu zorunluluk sonunda dünyaya daha az zarar veren ve yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerjisini tekrar fark ettik. Bu alternatiflerden güneş enerjisi ise evlerde dahi kullanılabilmesi ve düşük maliyetleri sayesinde ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Şebeke bağlantılı güneş pili sistemlerinin gücü, birkaç kW' tan MW'lara kadar değişebilmektedir. Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte, santral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği gibi daha yaygın olarak görülen uygulamalar ise, binalarda küçük güçlü uygulamalar şeklindedir.
Bu tür sistemler, iki ana gruba ayrılır.
İlk tür sistem, temelde bir yerleşim biriminin mesela, bir konutun elektrik ihtiyacını karşılar. Bu sistemlerde, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır. Yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda şebekeden enerji satın alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.
İkinci tür şebekeye bağlı güneş pili sistemleri ise, kendi başına elektrik üretip, bunu şebekeye satan büyük güç üretim merkezleri şeklindedir. Bu tür sistemler dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Büyük güneş pili santrallerinin  büyüklüğü 600-700 kW' tan MW' lara kadar değişir.