20 Aralık 2013 Cuma

Bayındırlık Bakanlığı 2012 Birim Fiyat Cetveli

Çevre ve şehircilik bakanlığı 2012 Yılı Birim Fiyat cetvelini indirmek için aşağıdaki linki kullanaabilirsiniz.

Bayındılrık Birim Fiyat cetveli 2012

Not : Dosya excel formatındadır, kullanıp kullanmamak sizin kendi sorumluluğunuzdadır.

19 Aralık 2013 Perşembe

Yapı Ruhsatı Almak İçin Gereken Evrak Listesi

İnşaat Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler 

1-Yapı Denetim Hesabına Yatırılan Paranın Dekontu 

2-Dilekçe(Ruhsat İçin) 

3-İmar Çapı 

4-Tapu Kayıt Sureti 

5-Numarataj Krokisi 

6-Ölçü Krokisi

7-Aplikasyon Krokisi 

8-Plankote 

9-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ‘Borcu Yoktur’yazısı 

10-Yapı Denetđm İzin Belgesi (Noter Onaylı) (Form 13)

18 Aralık 2013 Çarşamba

İnşaat İmalat Sırası

  • Ruhsatı alındıktan sonra Yapılacak işlemlerin sırası, 
  • Ruhsat alınmadan önceki yapılacak işlemlerin listesi
Bağlı bulunulan Belediyeden İnşaat Ruhsatı Alındıktan  Sonra Yapılacak İşlemlerin Sırası

1- Hafriyat yapılacak alanın işaretlenmesi,
2- Hafriyat
3- Hafriyat zeminine düşük dansiteli beton
4- Temel atılması için kalıp, demir bağlantıları

17 Aralık 2013 Salı

Şantiye Kuruluşu

Şantiye Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar

İş başlamadan once yapılması gerekenler:

1.     Sosyal sigortaların ilgili bölge veya şube müdürlüğünden işyeri numarası alınmalıdır.
2.     SSK’dan alınan imza sirküleri şantiye yönetimince doldurulup imzalanmalıdır.
3.     İlgili vergi dairesinden hesap numarası alınmalı ve kasa defteri noterde onaylatılmalıdır.
4.     İşyerinin bölge çalışma müdürlüğünden dosya numarası alınmalı, yapı iş defteri temin edilerek çalışma müdürlüğüne tasdik ettirilmelidir.
5.     İmar müdürlüğü veya belediyeye “TUS” için müracat edilmelidir.
6.     Şantiyeye elektrik, su, telefon ve internet bağlantı temini için ilgili kurumlara müracat edilmelidir.
7.     İş kazalarında gidilecek sigorta hastanesi, acil durumlarda gidilecek en yakın poliklinik ve eczane tespit edilmeli, şantiye sağlık işleri sorumlusu ve şoförlere gidecekleri adres ve başvuracakları kişilerle ilgili bilgi verilmelidir.
8.     Gerekli  sigorta işlemleri yapılmalıdır.

12 Aralık 2013 Perşembe

DSİ 2013 Birim Fiyatları

DSİ tarafından 2013 yılında yayınlanan tüm birim fiyatlar tek dosya halinde.

DSİ Birim Fiyatları Dosyasında yer alan Diareler ve Birim Fiyatları aşağıda listelenmiştir.

DSİ Birim Fiyat İndir

DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyat Cetvelleri
DSİ 2013 Yılı Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002)tarihinden öncesi
DSİ 2013 Yılı Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002) tarihinden sonrası
DSİ 2013 Yılı Emanet Taşeron Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002)tarihinden öncesi
DSİ 2013 Yılı Emanet Taşeron Birim Fiyat Cetveli(01.01.2002)tarihinden sonrası

DSİ Barajlar ve HES Dairesi Birim Fiyat Cetvelleri
Barajlar ve HES Dairesi 2013 Yılı  Birim Fiyat Cetveli (01.01..2002 tarihinden öncesi)
Barajlar ve HES Dairesi 2013 Yılı  Birim Fiyat Cetveli (01.01..2002 tarihinden sonrası)

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Birim Fiyat Cetvelleri
Jeoteknik Hizmetler  ve YAS Dairesi 2013 Yılı Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002 tarihinden öncesi)
Jeoteknik Hizmetler  ve YAS Dairesi 2013 Yılı Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002-31.12.2002 tarihleri arası)

DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Fiyat Cetvelleri
2013 Yılı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Veri Temin Bedelleri
2013 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri
2013 Yılı (Sulama Birliklerince İşletilen Sulamalarda Uygulanacak) Su Kullanım Hizmet Bedeli  Tarifeleri
Sulama ve Kurutma Tesisleri Yıllık Yatırım Ücret Tarifeleri

DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Fiyat Cetvelleri
2013 Yılı Su Kalitesi Verilerinin Temin Bedeli
Hidrometrik ve Meteorolojik Veri Temin Bedelleri

2 Aralık 2013 Pazartesi

İhale Hazırlık ve Danışmanlık Hizmetleri

ASAM DANIŞMANLIK

İhale hazırlık çalışmalarınızda metraj çıkartılması, teklif dosyasının hazırlanması.

İdareler tarafından istenilen İş Programlarının hazırlanması.

İderelerde Hakediş ve Ödenek takibi

İdarelerle olan yazışmalarınızın ve diğer işlerinizin takibi

Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi alınması

Garanti Belgesi ve TSE Belgesi Alınması

Gümrükleme Hizmetleri


İLETİŞİM
TEL:+90 505 810 46 43
E-MAIL:atilla.celebi@gmail.com

Tarım ve Sanayide İş Güvenliği Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında varılan mutabakat neticesinde "baklagil, şeker pancarı ve tohum yetiştirmek, balıkçılık ve makine imalatı" gibi "tehlikeli" ve "madencilik, doğalgaz ve petrol çıkarımı, mermer ocağı, elmas madenciliği" gibi çok tehlikeli sınıflarında yer alan iş kollarında 10 ve altı işçi çalıştıran işletmelere devlet, 1 Ocak 2014’ten itibaren ücretsiz iş güvenliği hizmeti verecek.

Yapılan bu düzenlemeye göre; Halk Sağlık Müdürlükleri bünyesinde hizmet veren toplum sağlığı merkezlerinde görevlendirilecek iş güvenliği uzmanları, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren 10 ve altında işçi çalıştıran işletmelere ücretsiz hizmet verecek.