19 Aralık 2013 Perşembe

Yapı Ruhsatı Almak İçin Gereken Evrak Listesi

İnşaat Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler 

1-Yapı Denetim Hesabına Yatırılan Paranın Dekontu 

2-Dilekçe(Ruhsat İçin) 

3-İmar Çapı 

4-Tapu Kayıt Sureti 

5-Numarataj Krokisi 

6-Ölçü Krokisi

7-Aplikasyon Krokisi 

8-Plankote 

9-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden ‘Borcu Yoktur’yazısı 

10-Yapı Denetđm İzin Belgesi (Noter Onaylı) (Form 13)

11-Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Yib Formu) 

12-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Form 4) 

13-Yapı Denetđm Taahhütnamesđ (Form 3) 

14-Proje Kontrol Formu 

15-Şantđye Şefi Sözleşmesi 

16-Yapı Sahibi T.C. Numarası 

17-Vergi Dairesinden Yapı Sahibi Ve Müteahhit Adına Borcu Yoktur 
Yazısı 

18-Yapı Sahibi Vergi Numarası Ve Vergi Dairesi Fotokopisi 

19-Yapı Müteahhidi T.C. Numarası 
 20-Yapı Müteahhidi Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Ve Sicil 
Tasdiknamesi 

21-Yapı Sahibi İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme(Noter 
Onaylı) 

22- Yapı Sahibi İle Müteahhit Aynı Kişi İse Taahhütname(Noter 
Onaylı) 

23-Varsa Vekaletname 

24-Proje Müellifleri Tc Numaraları 

25- Proje Müellifleri Sicil Durum Bilgileri 

26-Yardımcı Kontrol Elemanı İkametgah Senedđi–Yapı Denetçisi 
İkametgahı 

27-Varsa Sığınak Raporu Ve Projesi

28-Isı Yalıtım Hesabı (Onaylı) 

29-Zemin Etüt Raporu-Jeofizik Raporu-Geoteknik Rapor 

30-Asat Bağlantı Raporu 

31-Varsa Asansör Avam Projesđ 

32-Varsa Vaziyet Planı Onayı 

33-Varsa İtfaiye Onayı(Ticarilerde)Veya Yangın Merdiveni Gerekli 
Konutlarda 

34-Onaylı Projeler(Mimari,Statik,Elektrik ,Makina) 

35-Kat İrtifak Listesi


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder