23 Eylül 2014 Salı

Metraj Keşif Ders Notu

9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından yayınlanan Metraj Keşif Ders Notu. Öğrenciler ve mesleğe yeni başlayanlar için faydalı olacağına inandığımız bir paylaşım.

Metraj Keşif Ders Notu İndir

30 Temmuz 2014 Çarşamba

Kamu İhale Kurumu Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri

KİK (Kamu İhale Kurumu) Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerine İlişkin Basın Açıklaması yayınladı.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan basın açıklamasında "Yapım İşlerinde ve Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirme" esasları konusunda yapılan değişiklikler ve uygulama esasları hakkında bilgi veriliyor.

KİK (Kamu İhale Kurumu) tarafından 09.06.2014 tarihinde yapyınalanan basın açıklaması

20 Haziran 2014 Cuma

Bayındırlık Bakanlığı 2014 Birim Fiyatları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık Bakanlığı) 2014 Birim Fiyatları excel ortamında aşağıda verilen linkten indirilebilir.

Hata ve yanlış aktarma ihtimaline karşı kontrol etmeden kullanmayınız.

Hatalardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Bayındılık Bakanlığı 2014 Birim Fiyatları


Not : Paylaşımların daha faydalı olabilmesi için farkettiğiniz hataları düzeltebilmemiz için bizimle paylaşmanızı rica ederiz.

26 Mayıs 2014 Pazartesi

İller Bankası 2014 Yılı Birim Fiyat Cetvelleri

İller Bankası 2014 yılı birim fiyatları tek linkten indirilebilir.

İller Bankası 2014 Yılı Birim Fiyat Cetvelleri indir

İndirilen paketin içerisinde aşağıdaki birim fiyat cetvelleri yer almaktadır.


 • Jeolojik - Jeoteknik Etütler, Jeofizik Etütler, Jeoteknik Hizmetler ile Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri Birim Fiyat Cetveli
 • İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri, Jeotermal Sondaj İşleri ile Jeotermal Kuyu Test ve Ölçüm İşleri Birim Fiyat Cetveli
 • Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Birim Fiyat Cetveli
 • İmar Planı Yapım İşleri Birim Fiyat Cetveli
 • Boru Donanımı Birim Fiyat Cetveli
 • Atıksu Tesisleri Birim Fiyat Cetveli
 • Üstyapı İşleri Soğutma Tesisatı ve Monoray Aksamına Ait Birim Fiyat Cetveli

30 Nisan 2014 Çarşamba

DSİ 2014 Birim Fiyat Cetvelleri

DSİ 2014 Yılı Birim Fiyat Cetvelleri tek dosya halinde sıkıştırılmış olarak aşağıdaki linkten indirilebilir.

Dosya içerisinde 4 adet birim fiyat cetveli yer almaktadır


 • DSİ 2014 Yılı Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002)tarihinden öncesi 
 • DSİ 2014 Yılı Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002) tarihinden sonrası
 • DSİ 2014 Yılı Emanet Taşeron Birim Fiyat Cetveli (01.01.2002)tarihinden öncesi 
 • DSİ 2014 Yılı Emanet Taşeron Birim Fiyat Cetveli(01.01.2002)tarihinden sonrası


DSİ 2014 Birim Fiyat Cetvelleri

17 Şubat 2014 Pazartesi

Bankalarda Kalan Paranızı Almayı Unutmayın

Bankalarda unutulan paralar zaman aşımına uğrayacak. 2013 yılı sonu itibariyle zaman aşımına uğramış olan hesaplarda parası bulunanlar, 15 Haziran 2014 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu bankanın herhangi bir şubesine müracaat ettikleri takdirde paralarını alabilecekler, aksi takdirde bu hesaplardaki paralar hazineye gelir kaydedilecek.


Türkiye Bankalar Birliğinin sayfasından sorgulama yaparak unuttuğunuz hesaplarınızı öğrenebilirsiniz.

Türkiye Bankalar Birliği web sitesinde konu hakkındaki bilgi notu aşağıdadır.

Zamanaşımı : Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarda 2013 yılsonu itibariyle zaman aşımına uğramış hesaplarınız varsa, dökümü için aşağıdaki arama motorunu kullanabilirsiniz.
Bilindiği üzere, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat,emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesinin uygulamasına ilişkin yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, zamanaşımına uğrayan mevduat,emanet ve alacakların listesi Türkiye Bankalar Birliği internet sitesinde Şubat ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilecektir.
Bu çerçevede, listede isim ve hesap bilgileri yer alan kişilerin en geç 15 Haziran 2014 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu bankanın herhangi bir şubesine geçerli kimlik bilgileri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat,emanet ve alacakları gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

26 Ocak 2014 Pazar

Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı

Solarex İstanbul 7. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, Dünya’da ve Türkiye’de güneş enerjisi üretimine ilişkin çok çeşitli ürünlerin sergileneceği bir fuar olarak, dünya devlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

solarex-istanbul-güneş-enerjisi-sistemleri-fuarı

10 – 12 Nisan 2014 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek olan fuara, yerli ve yabancı pek çok güneş enerjisi firma yetkililerinin yanı sıra, akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de iştirak edecek.

Fuar Kapsamı

Fotovoltaikler
Hücreler, modüller, İnverterler ( Evirici ), ölçme ve kontrol teknolojileri, şarj cihazları, piller, kablolar, konnektörler, bağlantı kutuları, güneş takip sistemleri, montaj sistemleri, kurulum aparatları, bina entegre çözümler ( BIPV), “ Stand Alone” Sistemler, güneş enerji santralleri, enerji depolama sistemleri, güneşle takılan tüketici ürünleri, waferlar, malzeme ve üretim ekipmanları…

Güneş Isı Teknolojileri
Soğurucular, kaplamalar, kollektörler, bağlantı parçaları, genleşme tankları, degazörler, ısı transferi akışkanları, ölçme ve kontrol teknolojisi, montaj sistemleri, depolama tankları, üretim teknolojileri ve ekipmanları, havalandırma, soğutma, bina entegre çözümler, ısıl işlem, güneş termal enerji santralleri…

Diğer

Araştırma ve geliştirme, test enstitüleri, sektörel basın ve diğer yayıncılar, eğitim, finansman, organizasyonlar, dernekler, danışmanlar…

11 Ocak 2014 Cumartesi

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

Ülkemizdeki mevzuatta ilk defa 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kayıtlı elektronik posta sistemine atıf yapılmış olup, tacirler arasındaki, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin elektronik ortamdaki ihbarların veya ihtarların kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi;
Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
* E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
* Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
* Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
* Epostanın iletilme zamanını tespit edecek,
* İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
* Hukuken geçerli delil seti oluşturacak

KEP’e Başvuru Nasıl Olacaktır;

Başvurular ilk etapta Ulus PTT Merkez Müdürlüğü’nden alınacaktır. İlerleyen günlerde 132 Merkez 172 gişeden bu hizmetin verilmesi sağlanacaktır. Yetkili PTT Merkez Müdürlükleri bilgisine www.kep.gov.tr adresinden ulaşılabilir.