11 Ocak 2014 Cumartesi

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

Ülkemizdeki mevzuatta ilk defa 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kayıtlı elektronik posta sistemine atıf yapılmış olup, tacirler arasındaki, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin elektronik ortamdaki ihbarların veya ihtarların kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi;
Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
* E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
* Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
* Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
* Epostanın iletilme zamanını tespit edecek,
* İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
* Hukuken geçerli delil seti oluşturacak

KEP’e Başvuru Nasıl Olacaktır;

Başvurular ilk etapta Ulus PTT Merkez Müdürlüğü’nden alınacaktır. İlerleyen günlerde 132 Merkez 172 gişeden bu hizmetin verilmesi sağlanacaktır. Yetkili PTT Merkez Müdürlükleri bilgisine www.kep.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Gerçek Kişiler;

Gerçek kişiler başvurularını hem www.kep.gov.tr adresinden online başvuru şeklinde hem de yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden resimli resmi kimlik ve başvuru formu ile yapabileceklerdir.

Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiler başvurularını yalnızca yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden www.kep.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ve gerekli evrakları sağlayarak yapabileceklerdir.

KEP’in Zorunluluğu Var Mıdır?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığı ‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Demektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

KEP Sisteminin Kullanım Alanları Nelerdir?

Kamu içi resmi yazışmalar

Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar

Elektronik tebligat

E-yazışma

E-İmza Olmadan KEP Gönderilebilir mi?

Hayır. KEP gönderimi için e-imza ya sahip olunmalıdır. e-imza kullanılmıyorsa sadece gelen KEP’ gönderileri alınacaktır

CÜNEYT ATEŞ - Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından, kayıtlı elektronik posta hizmeti vermek üzere kurulan TNB KEP'in Genel Müdürü Kürşat Güney, başta Adalet Bakanlığı ve tebligat yollayan tüm kamu kurumlarının 19 Ocak 2013'te yayımlanan e-tebligat yönetmeliği ile tebligatları alıcılarına KEP (Kayıtlı E-Posta) ile ulaştıracaklarını, KEP adresi olmayan şirketlerin tebligat alamayacağını söyledi..

 "Para cezası yok ama tebligat da yok"

"Bu, anonim ve limited şirketler için zorunlu hale getirildi. Her yeni uygulama hayata geçirilirken bir uyum süreci gerektirir. KEP adresi zorunlu ancak bir para cezası şu aşamada söz konusu değil. Yakın zamanda KEP adresi olmayan şirketler tebligat alamayacak. Devlet, göndereceği son kağıt tebligatlarda da e-tebligata uygun bir KEP adresi temin edilmesi için uyarıda bulunacak. Çoğu zaman uygulamanın dışında kalmak, bazı süreçlerden mahrum bırakılmak en iyi ceza yöntemi olur. Tebligat almak için KEP hesabı sahibi olunması zorunluluğu da buna en iyi örnektir.

E-tebligat, Kayıtlı E-Posta (KEP) uygulamasından sadece bir tanesi. KEP'in bir diğer uygulama alanı olan e-yazışma sayesinde kamu kurumları birbiriyle çok hızlı iletişime geçerken işleri yavaşlatan, süreçleri uzatan birçok uygulama ortadan kalkacak. Devlet dairelerindeki uzun kuyruklar tarih olacak hatta kuruma gitmeye gerek kalmayacak. E-devlet sürecine geçişi hızlandıran KEP, tüm kamu kurumlarının birbirleriyle önceden karşılıklı entegrasyonuna veya protokol imzalanmasına gerek kalmadan elektronik ortamda iletişime geçmesini sağlayacak, bu durum vatandaşa da yükselen hizmet kalitesi olarak dönecek."

-"Git-gel", "faks çek" dönemi bitiyor

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı E-Posta (KEP) sistemi, Türkiye'de, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girdi. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor.

KEP sayesinde banka şubesine gitme, herhangi bir devlet dairesine gidip ıslak imzalı yazı verme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, elektrik, doğalgaz gibi birçok abonelik işlemini evinden çıkmadan KEP adresini kullanarak tek bir e-posta ile sonuca ulaştıracak.

Hayat kolaylaştıracak KEP uygulamalarından bazıları şunlar:

-E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.

-Her türlü doğalgaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evden çıkmadan yapılabilecek.

-Kamu kurumlarından talep edilen bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabilecek.

-Devletin ve özel sektörün kişiye güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucu, adli sicil kaydı, diploma ve not dökümü, faturalar vb) kolayca kişinin elinde ve güvenli arşivinde olacak.

-Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.

-Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.

-Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.

-Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.

-Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.

-İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.

-Yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.

-İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek.

-Gönderilecek e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,

-Gönderilecek e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak.

-KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder