26 Mayıs 2014 Pazartesi

İller Bankası 2014 Yılı Birim Fiyat Cetvelleri

İller Bankası 2014 yılı birim fiyatları tek linkten indirilebilir.

İller Bankası 2014 Yılı Birim Fiyat Cetvelleri indir

İndirilen paketin içerisinde aşağıdaki birim fiyat cetvelleri yer almaktadır.


  • Jeolojik - Jeoteknik Etütler, Jeofizik Etütler, Jeoteknik Hizmetler ile Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri Birim Fiyat Cetveli
  • İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri, Jeotermal Sondaj İşleri ile Jeotermal Kuyu Test ve Ölçüm İşleri Birim Fiyat Cetveli
  • Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Birim Fiyat Cetveli
  • İmar Planı Yapım İşleri Birim Fiyat Cetveli
  • Boru Donanımı Birim Fiyat Cetveli
  • Atıksu Tesisleri Birim Fiyat Cetveli
  • Üstyapı İşleri Soğutma Tesisatı ve Monoray Aksamına Ait Birim Fiyat Cetveli